Trang chủ

LỜI GIỚI THIỆU

Ban Hoằng pháp Trung ương GHPGVN và Phật Sự Online phối hợp thực hiện Trung tâm Hoằng pháp Online nhằm đăng tải giới thiệu các video thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư.

Quý vị hãy cùng chung tay chia sẻ và lan tỏa những giá trị tư tưởng “Hòa Bình – Hòa Hợp – Vị Tha Nhân Ái” mà Đức Phật đã dạy để góp phần chuyển tải tư tưởng, chân lý Phật đà cùng với nét đẹp văn hóa Phật giáo đến rộng khắp tha nhân các giới, góp phần vào công cuộc hoằng pháp lợi sanh của Phật giáo nước nhà.

www.trungtamhoangphaponline.com Là địa chỉ thuyết giảng trực tuyến của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư trong cả nước về các chương trình Phật học từ cơ bản đến nâng cao, học viên tham gia chương trình học trực tuyến tại Trung tâm Hoằng pháp Online sẽ là cơ hội gặp gỡ và trực tiếp tương tác với chư vị giảng sư chuyên ngành Hoằng pháp

học viên tham gia chương trình học trực tuyến sẽ là cơ hội để gặp gỡ và trực tiếp tương tác với giảng sư